Piiriveere Liideri 2017. aasta II taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 18 projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2017. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 18 projektitaotlust kogusummas 246 090,21 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2017. aasta II taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 29. septembrist 13. oktoobrini. Kokku esitati tähtaegselt 35 projektitaotlust, millest üks annulleeriti tehnilise hindamise käigus, kuna projekt ei vastanud ühisprojekti nõuetele Leader ja maaelu määruse mõistes. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 34 projektitaotlust toetuse summas ligi 565,5 tuhat eurot.

19. detsembril kogunes Piiriveere Liideri üldkoosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 34 projektitaotlusest toetuse 18 taotlust kogusummas 246 090,21 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2017. a II taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 10 taotlust summas 76 039,21 eurot.

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: seitse taotlust summas 151 985,00 eurot.

Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: üks taotlus summas 18 066,00 eurot.

Kinnitati üheksa kolmanda sektori projekti, seitse ettevõtlusprojekti ning kaks kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 - 90 tööpäeva jooksul.

 

Lisainfo:

Rutt Riitsaar

MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht

rutt@piiriveere.ee

+372 527 1906

www.piiriveere.ee