Piiriveere Liider ootab huvilisi rahvusvahelises kultuuripärandi alases projektis kaasa lööma

18.08.2014

 Piiriveere Liider osaleb Nordplus programmi vahenditest rahastatavas 2-aastases rahvusvahelises täiskasvanukoolituse projektis „Raising Adults‘ Cultural Awareness and Expression through Cultural Heritage“. Projekti pealkirja vabatõlge võiks olla: „Täiskasvanute kultuurialase teadlikkuse ja eneseväljenduse suurendamine pärandkultuuri kaudu“.

Projekt kestab 2 aastat, aug. 2014 – aug. 2016 ning osalevateks riikideks on Leedu, Soome, Rootsi, Läti, Eesti.

Projekti raames õpitakse tundma teiste riikide kultuuripärandit, viiakse läbi kohalikke seminare, õpitakse kultuuripärandit digitaliseerima ja teistele presenteerima. Projekti lõpus valmib CD „Balti- ja põhjamaade kultuuripärand“.

1.projektikoosolek toimub Leedus (15.-18. sept, ette nähtud 2 osalejat igast riigist), kus üksteisega tutvutakse ning toimub workshop „Digitaalsete lugude loomine ning IKT vahendite kasutamine kultuuripärandi digitaliseerimisel“. Toimuvad õppevisiidid teemal vanad etnograafilised külad, majad, traditsiooniline käsitöö.
Nov 2014 - veebr 2015 toimuvad igas partnerriigis kohalikud tegevused : Leedus omandatud teadmiste põhjal valmistab iga partner ette digitaalse loo “Vana arhitektuur, etnograafilised külad, traditsiooniline käsitöö

2. projektikoosolek toimub Lätis 2015. aasta veebruaris, kus iga partner esitleb oma valminud digilugu. Toimub workshop “Rahvariided, sümbolid ja traditsioonid. Käsitöö kohandamine kaasaegse eluga“ ning arutelu „täiskasvanute ettevõtlusalaste oskuste arendamine“.

Märts – mai 2015 toimuvad igas partnerriigis kohalikud tegevused: iga partner valmistab ette digiloo teemal „Rahvariided, sümbolid ja traditsioonid. Käsitöö kohandamine kaasaegse eluga“.

3. projektikoosolek toimub Rootsis 2015. aasta mais, kus iga partner esitleb oma valminud digilugu. Toimub workshop „Rahvamuusika ja rahvatants ajalooliselt ja tänapäeval“, külastused ning seminar teemal „Muusika, muusikaliste instrumentide ja tantsu roll kultuurialase teadlikkuse tõstmisel ja eneseväljenduses“

Juuni – sept 2015 toimuvad igas partnerriigis kohalikud tegevused: iga partner valmistab ette digiloo teemal „Muusikalised instrumendid, laulud ja tantsud”.

4. projektikoosolekut võõrustab Piiriveere Liider Eestis oktoobris 2015, kus iga partner esitleb oma valminud digilugu. Meie ülesanne on viia partneritele läbi workshop teemal “Traditsioonilised festivalid ja toidupärand” ning toimub arutelu/kogemustevahetus teemal „kultuuridevahelise dialoogi edendamine traditsioonide abil“.

Nov 2015 – apr 2016 toimuvad igas partnerriigis kohalikud tegevused : iga partner valmistab ette digiloo teemal „Traditsioonilised festivalid ja toidupärand“ ning soovitused, kuidas kultuuripärandit saaks integreerida kohalikku kogukonda nii hariduse, sotsiaalelu kui majanduse vaatevinklist. Viiakse läbi kohalikud seminarid projekti tegevuste tutvustamiseks.

5. ja ühtalsei ka viimane projektikoosolek toimub Soomes 2016. aasta mais, kus iga partner esitleb oma valminud digilugu. Toimub projekti lõpukonverents „Sarnased, kuid samas erinevad“.

Projekti partnerid:
Leedu: Kaunases asuv piirkondlik koolituskeskus Kaunas Region Education Centre
Soome: Lõuna-Karjala täiskasvanukoolituse keskus (Adult Education Centre of South Karelia)
Läti: MTÜ Association Positive Mind
Rootsi: eraettevõttena toimiv balletikool Viksjofors ballet school
Eesti: MTÜ Piiriveere Liider

Rahvusvahelistele projektikoosolekutele saame saata 3 inimest (v.a. esimene, Leedus toimuv koosolek, kuhu on oodatud 2 esindajat), kes soovitavalt võiksid vähemalt suhtlustasandil osata inglise keelt. Kohalikes tegevustes kaasa löömiseks ei ole inglise keele oskus vajalik ning kaasata saab rohkem inimesi.

Palun võtke ühendust, kui oleksite huvitatud projekti tegevustes (nii rahvusvahelistes kui kohalikes) kaasa lööma!
Huvilistele saan saata ka täpsemat infot inglise keeles.

Kaidi-Mari Liping
Juhatuse esimees
Piiriveere Liider MTÜ
kaidimari@piiriveere.ee
55655172