Piiriveere Liider laieneb

11.05.2007

MTÜ Piiriveere Liider juhatus kutsus kokku strateegia töögrupi, mille esimesel koosolekul 9. mail Meremäe vallas Setomaa turismitalos algatati strateegia koostamine. Tööd on alustanud ka elukeskkonna parandamise ja uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamise töögrupid. Nendele kahele teemale tegevusgrupi strateegia koostamisel keskendutaksegi. Töögruppidesse on kaasatud nii ettevõtjad, mittetulundusühingute kui kohalike omavalitsuste esindajad.

MTÜ Piiriveere Liider oma sajakonna liikmega on praeguseks suurima liikmeskonnaga tegevusgrupp Eestis. Tänu aktiivsele tööle on kaasatud suur hulk ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid seitsmest vallast - Meremäelt, Missost, Oravalt, Mikitamäelt, Räpinast, Värskast ja Piirissaarelt. Hiljuti tegevusgrupiga liitunud Piirissaare jaoks tegi just Piiriveere Liidriga ühinemise atraktiivseks asjaolu, et tegemist on ühinguga, mis on keskendunud elu edendamisele idapiiri äärsetes valdades. Nüüd on tegevusgrupp kanda kinnitanud juba kolmes maakonnas - Võru-, Põlva- ja Tartumaal.

Riikliku Arengukava 3.6 meetmest saadud ligi 1,5 miljoni kroonise toetuse abil viiakse ellu 15 kuud kestev, tegevusgrupi arendamisele ja strateegia koostamisele suunatud projekt. Juba on toimunud infopäevad kuues vallas, kus osalejad said lasta ideedel vabalt lennata ja unistada, mis peaks piirkonnas olemas olema, et noored välja ei rändaks ja juba lahkunud inimesed tagasi tuleksid. Strateegia töögrupi koosolekul jäi kõlama mõte, et suurimaks eesmärgiks ongi tegelikult see, et tegevusgrupi territooriumil elanike arv edaspidi ei väheneks. Koostatavas strateegias tulebki kavandada meetmed, mille abil seda saavutada.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, juhatuse esimees, GSM 55 655 172, e-post kaidimari@piiriveere.ee