Piiriveere Liider jagas Leader meetme projektitoetust

18.04.2011

Piiriveere Liider kinnitas eelmisel nädalal 2011. a esimese taotlusvooru tulemused. Lõppenud vooru esitati rekordilised 78 projektitaotlust kogusummas 761 tuhat eurot. Projektitoetust eraldati kokku 30-le projektile kogusummas 243 tuhat eurot. Sarnaselt eelmistele taotlusvoorudele olid kõige aktiivsemad projektitoetuse taotlejad kolmanda sektori organisatsioonid. Positiivse tendentsina kasvas ka toetust taotlenud ettevõtjate arv, mille üheks võimalikuks põhjuseks oli hindamiskomisjoni esimehe Kai Laanemaa sõnul käesolevast aastast avanenud ettevõtluse arendamise meede. Rõõmustav oli ka asjaolu, et pooled huvitegevuse meetmesse esitatud projektid olid otseselt seotud noortele suunatud tegevuste arendamisega.

Ka programmiperioodil 2011-2013 on tegevusgrupi üldeesmärgiks, mille elluviimiseks projektitoetust jagatakse, peatada tegevuspiirkonnas elanike arvu vähenemine väärtustades perekesksust, ettevõtluse arendamist, elanike omaalgatust ning Piiriveere piirkonna ühtse elukvaliteedi tagamist.

Meetmete lõikes jagunes projektitoetus järgnevalt:
M1 Huvitegevuse võimaluste suurendamine - 10 projekti kogusummas 61 318 eurot.
M2 Miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamine ja loomine - 6 projekti kogusummas 38 590.
M3 Ettevõtluse arendamine – 11 projekti kogusummas 120 434 eurot.
M4 Koostöö arendamine – 3 projekti kogusummas 22 242 eurot.

Järgmise sammuna esitavad taotlejad oma projektid PRIA-sse, kus need jäävad lõplikku rahastamise otsust ootama. Järgmine taotlusvoor avaneb 14. septembril ning vajalikku teavet nõustamise, taotlemise ja infopäevade kohta saab tegevusgrupi kodulehe www.piiriveere.ee rubriigist „Taotlejale“ ning otse oma e-posti aadressile, liitudes kodulehel infolistiga.

Lisainfo:
piiriveere@piiriveere.ee
55655172 Kaidi-Mari Liping, juhatuse esimees