Loominguline neljapäeva pärastlõuna

Neljapäeval, 23. septembril kohtusid piiriveerelased Räpina sadamas, et koos maalida ja mõtteid vahetada. Koolitus algas teooriaga, mille käigus kunstnik Tiiu Piibur jagas kunstialaseid teadmisi ja tutvustas kunsti kui hingelist teraapiat. Igaüks sai valida endale meelepärased värvid ja sadamahoones koha, kus hakata oma mõtteid lõuendile kandma. Koolituse käigus oli nuttu ja naeru, nagu koolitaja eelnevalt mainis, tekitab maalimine inimestes erinevaid tundeid. Koolituse käigus saadi teada, et värvide paberile kandmine on jõukohane igaühele, tuleb ennast vabaks lasta ja olla hetkes.

Koolituspäev toimus MTÜ Piiriveere Liider LEADER ühisprojekti „Piiriveere vaimsuse värskendamine" tegevusena. Projekti eesmärk on MTÜ Piiriveere Liider meeskonna tugevdamine, liikmete aktiivsuse suurendamine, meeskonnatöö parandamine, liikmete poolt projekti abil omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine ühingu toimimise heaks ja ühingu eesmärkide saavutamiseks. 

Tegevused toimuvad LEADER ühisprojekti "Piiriveere vaimsuse värskendamine (2020-2022)" raames, mida toetab PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.