Piiriveere Liidri strateegia koostamise avaseminar!

Piiriveere Liider on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. Strateegia on aluseks LEADER-toetuste jagamiseks järgmistel aastatel. Piiriveere Liidri strateegia avaseminar toimus 2. juunil , Treski Küünis. Koostöös OÜ Cumulus Consulting esindaja Jaan Urbiga on läbi viidud sidususrühmades küsitlused, mis on sisendiks strateegia koostamisel. Strateegiaseminaril andis konsultant ülevaate  küsitluste põhjal kokku pandud dokumendist.

Seminaril osalenud inimesed jaotati nelja eraldi rühma, kus jätkus rühmatöö Piiriveere teemadel. Rühmad said ülesandeid, mille käigus koguti mõtteid, mis on Piiriveere piirkonnas hästi ja mis võiks olla paremini. Avaseminari lõpuks said kaasa võetud ideed, mis aitavad koostada Piiriveere Liidri strateegiat.

Julgustame kõiki osa võtma meie strateegiaga seotud sündmustest, sest ainult nii saame me võimalikult palju ideid, mida kasutada strateegia koostamisel.