PVL üldkoosolek toimub 01. veebruaril kell 16.00 Räpina loomemajas

Head Piiriveere Liideri liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 01. veebruaril, neljapäeval algusega kell 16.00 Räpina loomemaja saalis. Palun teatada osavõtust või mitteosalemisest e-postil piiriveere@piiriveere.ee hiljemalt 29. jaanuariks.

Põhikirja muutmine vajab üle poolte liikmete kohalolekut, seega ootame enamuse liikmete osalust koosolekust. Kui Teil pole siiski võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 29. jaanuariks piiriveere@piiriveere.ee või paberkandjal allkirjastatult büroosse või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakava:
1. Põhikirja muutmine
2. 2018. a liikmemaksu muudatuse kinnitamine

Pärast üldkoosolekut orienteeruvalt algusega kell 16.30 olete oodatud samas toimuvale arengukoosolekule. Kavaga saab tutvuda siin.

Lugupidamisega,
Teet Helm
Juhatuse esimees

Lisamaterjalid: