"Värska ekstreempargi laiendusprojekt", Setomaa Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  
Värska ekstreempargi laiendamine - sportimisvahendite ja välisriiete hoidmise ning pesemisvõimaluste ruumide ehitamine.

Eriti maapiirkonnas on oluline pöörata tähelepanu noortele ning kaasata neid kohaliku elu edendamisse, et neil jääks alles huvi pöörduda peale ülikooli tagasi kodukohta. Huvitegevuse võimaluste arendamine on üks elukvaliteedi säilitamise ja parandamise võimalusi.

Toetuse summa: 9 128,49 eurot

www.setomaa.kovtp.ee
Facebook: Setomaa vald

Facebook: Värska Ekstreempark