Piiriveere Liideri koolituspäev tõi kokku internetiturunduse huvilised

15.04.2019

11. aprillil 2019 kogunes kümmekond Piiriveere Liideri liiget ja töörühmade esindajat Värska kultuurikeskusesse, et oma silmaringi laiendada turundamise võimalustes erinevates interneti keskkondades.
Järgmine Piiriveere Liideri koolitus leiab aset tänavu sügisel. Kui on mõni valdkond, milles tahaksid ennast harida ja millest võiks kasu olla ka teistele piirkonnas tegutsejatele, siis saada oma ettepanekud e-mailile piiriveere@piiriveere.ee.

Loe edasi

 • LEADER projekti kogemus: õuesõppeklass Räpina Ühisgümnaasiumis

  05.04.2019

  Kooli ajalooõpetaja Tarmo Tammese initsiatiivil, mida toetas kooli juhtkond, ning vilistlaskogu koostööna valmis 2017. aastal taotlus õuesõppeklassi ehitamiseks Räpina ÜG siseõue.

  Projektilt eeldati võimaluste avardamist õppimiseks ehedas keskkonnas, rakendades kõiki meeli, oma kätega tegemist, õpitu jagamist teistega ning selle edasiõpetamist. Leiti, et kuigi õpilased käivad õppeekskursioonidel ja -matkadel, on probleemiks tööjõu ja aja kulu õppekohta sõidul. Kõige parem on õuesõpet läbi viia vahetult koolimaja lähedal.

  Loe edasi

 • Piiriveere Liider – mitte pelgalt toetuste jagaja

  28.03.2019

  „Kolmeteistkümne aasta jooksul on Piiriveere Liider toetanud lugematul arvul projekte. On aidatud finantseerida külaplatside ja seltsimajade ehitamist, huvitegevuse inventari soetamist, terviseradade rajamist ja palju muud,“ rääkis Piiriveere Liidri tegevjuht Endla Mitt. „Oleme võrgustik, mis seob Põlva- ja Võromaad. Et Leader on altpoolt tulev algatus, sobib see just väikestele kogukondadele.“
  Endla Miti sõnul lähtuvadki nad piirkonna arendamisel kohaliku tasandi vajadustest ning kohalikud inimesed, kes teavad kohalikke muresid kõige paremini, osalevad tegevusgrupi strateegia väljatöötamisel.

  Loe edasi