Toetuse kasutamisest teavitamine, tähistamine

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

  • avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
  • kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Logo ja embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega. 

Logo ja embleem paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist. Tegevuse puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele.

Logo tuleb kasutada ka trükisel, reklaam- ja teavitusmaterjalil, sh digitaalsel kujul, näiteks veebilehel, artiklis, meenel, tunnistusel, registreerimislehel, üritusel, masinal, seadmel, kui need on suunatud avalikkusele, lõppsaajale või toetusega seotud tegevuse või objekti sihtgrupile. Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt – sellisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis. Samuti ei pea kasutama logo igasugusel toetatava tegevusega seotud dokumendil, näiteks ostu- või teenuslepingul või töölepingul.

Meenele ja väiksemale töövahendile, millel arengukava logo ei ole võimalik loetavas suuruses esitada, tuleb paigutada embleem.

  • Vajalikud logod 

Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemiga: horisontaalne, vertikaalne (.jpg) ja horisontaalne, vertikaalne (.pdf)

  • Kui toetus ületab 10 000 eurot, paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta logo ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei saa paigaldada objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele.Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Leader-logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti.

Plakat võib olla vertikaalne või horisontaalne. Kui plakatit kasutatakse välitingimustes, peab see olema tehtud vastupidavast ja ilmastikukindlast materjalist. Plakatil võib esitada ka muud teavet.

Plakat: horisontaalne, vertikaalne (.docx).

  • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.

Väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis.

Suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis.

Kleebis: horisontaalne, vertikaalne (.pdf).

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamine, toetatud objektide tähistamine (määrus).

Vaata lähemalt Maaeluministeeriumi kodulehel olevast Leader | Maaeluministeerium (agri.ee) kust saab muuhulgas alla laadida Eesti Leader-logo stiiliraamatu!

Soovituslik on lisada ka MTÜ Piiriveere Liider logo.