Toetuse kasutamisest teavitamine, tähistamine

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:

  • avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
  • kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Logo ja embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega. 

Logo ja embleem paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist. Tegevuse puhul tähistab toetuse saaja logo ja embleemiga tegevuse toimumise koha selle toimumise ajavahemikuks ja tegevuse kohta käiva teavitusmaterjali vastavalt selle valmimisele.

Logo tuleb kasutada ka trükisel, reklaam- ja teavitusmaterjalil, sh digitaalsel kujul, näiteks veebilehel, artiklis, meenel, tunnistusel, registreerimislehel, üritusel, masinal, seadmel, kui need on suunatud avalikkusele, lõppsaajale või toetusega seotud tegevuse või objekti sihtgrupile. Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid organisatsioonisiseselt – sellisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis. Samuti ei pea kasutama logo igasugusel toetatava tegevusega seotud dokumendil, näiteks ostu- või teenuslepingul või töölepingul.

Meenele ja väiksemale töövahendile, millel arengukava logo ei ole võimalik loetavas suuruses esitada, tuleb paigutada embleem.

Vajalikud logod (programmiperiood 2014-2020):

Infosilt: arvutis täidetav

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamine, toetatud objektide tähistamine (määrus).

Vaata ka Maaeluministeeriumi kodulehel olevat LEADER sümboolika rubriiki, kust saab muuhulgas alla laadida Eesti Leader-logo stiiliraamatu!

Soovituslik on lisada ka MTÜ Piiriveere Liider logo.