MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek

Head Piiriveere Liidri liikmed, olete palutud 04. mail algusega kell 17.00 Piiriveere Liidri üldkoosolekule. Koosolek toimub Räpina sadamas.

Päevakord:

  1. 2023-2027. a strateegia kinnitamine
  2. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. 2023. a rakenduskava muudatuse (meetme jääkide osas) kinnitamine.
  5. Info ja kohapeal algatatud teemad