Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 5. juunil algusega kell 16.00 Orava põhikooli II-korruse aulas

28.05.2012

Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 5. juunil algusega kell 16.00 Orava põhikooli II-korruse aulas.

Üldkoosoleku päevakorras on:
1. 2011.a majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine
2. Volinike koosoleku liikmete valimine
3. Ülevaade 2012 .a tegevuskavast