Piiriveere malevlastel möödus esimene töösuvi

Piiriveere õpilasmalevas said esmakordselt võimaluse osaleda 30 piirkonna noort, malevlasi oli nii Räpina, Setomaa kui ka Võru vallast. Malevanoored paiknesid 12.-24. juulini kolmes eri malevarühmas: Räpinas, Värskas ja Meremäel. Räpina rühma noored töötasid Juhani Puukooli Räpina aiandis, kus nad rohisid ilu- ja puukoolitaimi ning tegid teisi jõukohaseid töid. Värska rühm jaguneks kaheks: üks osa rühmast pakendas halupuid Almar Puit OÜ tootmisüksuses Mikitamäel, teine osa rühmast käis mobiilseid töid tegemas Võru ja Setomaa vallas. Näiteks kaevati ja sõeluti Piusa karjääris liiva, veeti kokku langetatud võsa, rohiti ja korjati vaarikaid Riitsaare talus Obinitsas, tehti erinevaid heakorratöid Värska alevikus: muuhulgas värviti Reegi maja ujuvpurret, laululava silda ja bussipeatust. Meremäe rühma noored aga töötasid Lõuna-Antsu talus, kus näiteks korjati põllult tuulekaera, tehti haljastustöid Kitsõ külätarõs ning muid heakorratöid.

Piiriveere malevlased ja neid juhendanud rühmajuhid olid ääretult tublid ning suutsid oma tööandjatele tõestada, et noored oskavad ja tahavad tööd teha. Selle tõestuseks - nii mõnigi tööandja sooviks edaspidigi malevas meie piirkonna noortele tööd anda.

Lisaks töö tegemisele veetsid malevlased sisukalt vaba aega: mängiti erinevaid meeskonnamänge, võimeldi, tantsiti, korraldati filmiõhtuid, külastati teisi malevarühmi, käidi ujumas, matkal Meenikunno rabas, tutvuti Sillapää lossi pargiga, külastati Peipsi järvefestivali, piirivalvekordonit, käidi kummipaadiga Võhandu jõel sõitmas, Moostes airsoft’i mängimas ja Rahinge Wakepargis veelauaga sõitmas. Eesti Töötukassa Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa osakonnad viisid malevanoortele läbi erinevaid koolitusi ja aktiivõpitubasid.

Kahe nädala sisse mahtus ka Piiriveere ja Tankla õpilasmaleva rühmade kokkutulek Valgamaal Kuutsemäel, kus toimusid erinevad rühmade vahelised võistlused, milleks valmistumiseks anti esimesel malevanädalal kõikidele rühmadele kodused ülesanded.

MTÜ Piiriveere Liider tänab tööandjaid, kes olid valmis piirkonna noortele tööd pakkuma: Lõuna-Antsu talu OÜ, AS Plantex, OÜ Almar Puit, Setomaa vald, SA Piusa ja OÜ Mentli. Suur tänu kõikidele koostööpartneritele ja toetajatele. Malevlasi toetasid mineraalveega AS Värska Vesi, piimatoodetega Nopri Talumeierei OÜ, kanamunadega Eesti Muna OÜ, lihatoodetega Atria Eesti AS ja hommikusöögihelvestega AS Sangaste Linnas.

MTÜ Piiriveere Liider plaanib ka tuleval aastal piirkonnaülese õpilasmaleva korraldada ja loodab malevasse tänavusest enam noori vastu võtta.

Õpilasmalevat korraldati LEADERi koostööprojekti „Õpilasmalev Valgamaa ja Piiriveere Liideri piirkonnas” raames ja seda toetas PRIA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 programmi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.

Vaata fotosid malevast #PiiM2020 ja malevast valminud videot, loe artikleid Lõunalehes ja Lõuna-Eesti Postimehes.

Täname maleva rühmajuhte:

Kristel Zovo, Greta Suurmann, Päivi Kahusk, Triinu Kotov, Eneken Volkov, Kaspar Põder, Andri Kask, Joonas Poom.

Täname koostööpartnereid:

Eesti Punane Rist
Järve puhkemaja
Kirsi Talo Kodumajutus
Liinamäe reisid
Lõuna-Antsu talu OÜ
Maarjamäe maja
Maivart Studio OÜ
Meremäe Kool
Meremäe Kultuuriühing
Mikitamäe Kool
Misso Kool
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi
Münt Grupp OÜ
Niitsiku kõrts
Obinitsa A ja O
Orava Avatud Noortekeskus
OÜ Mentli
OÜ Paul Meedia
Piusa Koopakohvik
Provintsi kohvik
Rõuge vald
Räpina Benu apteek
Räpina Konsum
Räpina Noortekeskus
Räpina Raamatupood OÜ
Räpina vald
Räpina Ühisgümnaasium
Sander Silm
Seto Tsäimaja
Setomaa Haldus OÜ
Setomaa Noorsootöö Keskus
Setomaa vald
Valga Noorsootöökeskus Tankla
Valgamaa Partnerluskogu
Weske takso
Võru vald
Värska Gümnaasium
Värska kauplus Lemmik

Fotod: Paul Poderat, Kristel Zovo, Kaspar Põder, Andri Kask, Päivi Kahusk, Greta Suurmann, Joonas Poom, Triinu Kotov.