Piiriveere Liider sai endale logo

Piiriveere Liider sai endale logo

14.06.2007

MTÜ Piiriveere Liider 14. juunil Ristipalos toimunud üldkoosolekul olid esindatud 47 ühingu liiget. Kinnitati 2006. a. majandusaasta aruanne, räägiti käesoleva aasta tegevustest ja plaanidest.

Nõukogu esimees Teet Helm pidas 2006. aastat igati kordaläinuks ja soovis tervitussõnades kõigile kohaletulnutele indu ja tahet edasiseks koostööks ja strateegia koostamiseks.

Ühingu strateegia keskendub kahele teemale – elukeskkonna parandamine ja uute teadmiste ja tehnoloogiate arendamine. Kummagi teemaga sügavuti tegelemiseks on moodustatud eraldi töögrupid, kuhu on kaasatud nii ettevõtjad, mittetulundusühingute kui kohalike omavalitsuste esindajad. Elukeskkonna parandamise töögrupi juht Kai Laanemaa rõhutas vajadust keskenduda koostatavas strateegias arenguvajaduste, mitte puudusvajaduste lahendamisele.

Üldkoosolek pidi langetama ka otsuse Piiriveere Liidrile kolme logokavandi seast parima valimiseks. Diskussioon oli elav, arutati kõigi logode tugevusi ja nõrkusi. Võitjaks osutus siiski ülekaaluka häälteenamusega Liina Esop’i (OÜ Imago) kujundatud logo. Positiivsetes värvitoonides vabakäe joonist imiteeriv logo annab ettekujutuse MTÜ Piiriveere Liider tegevuspiirkonna kaunist ümbruskonnast. Logo keskmes sirgub piiripost, sümboliseerimaks ühingu tegevuspiirkonda (piiriala).

MTÜ Piiriveere Liider oma sajakonna liikmega on praeguseks suurima liikmeskonnaga tegevusgrupp Eestis. Tänu aktiivsele tööle on kaasatud suur hulk ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid seitsmest vallast – Meremäelt, Missost, Oravalt, Mikitamäelt, Räpinast, Värskast ja Piirissaarelt. Riikliku Arengukava 3.6 meetmest saadud ligi 1,5 miljoni kroonise toetuse abil viiakse ellu 15 kuud kestev, tegevusgrupi arendamisele ja strateegia koostamisele suunatud projekt.


Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, juhatuse esimees, GSM 55 655 172, e-post kaidimari@piiriveere.ee