Piiriveere Liideri 2016. aasta II taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 28 projektitaotlust

27.01.2017

Piiriveere Liider kinnitas 2016. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 28 projektitaotlust kogusummas 403 869,91 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetmete raames.

2016. aasta II taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 1.-15. november. Kokku esitati tähtaegselt 51 projektitaotlust, millest üks annulleeriti tehnilise hindamise käigus taotleja poolse avalduse alusel. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 50 projektitaotlust toetuse summas ligi 794 tuhat eurot.

19. jaanuaril kogunes Piiriveere Liideri üldkoosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 50 projektitaotlusest toetuse 28 taotlust kogusummas 403 869,91 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2016. a II taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 16 taotlust summas 116 013,70 eurot.
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 10 taotlust summas 250 735,72 eurot.
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: 2 taotlust summas 37 120,49 eurot.

Kinnitati 15 kolmanda sektori projekti, üheksa ettevõtlusprojekti ning nelja kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 60 - 90 tööpäeva jooksul.

Käesolevalt on Piiriveere Liider välja kuulutanud 2017. a. I taotlusvooru, mis on avatud 27. veebruar - 15. märts 2017. a. Toetust on võimalik taotleda kõigist kolmest meetmest. Taotlejatele toimuvad infopäevad 15. veebruaril kell 16.00 Värska Kultuurikeskuses ja 17. veebruaril kell 16.00 Meremäe vallamajas. Infot taotlemise kohta saab www.piiriveere.ee.