Piiriveere Liideri 2018. aasta taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse veerandsada projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2018. aasta taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 25 projektitaotlust kogusummas 296 073,52 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2018. aasta taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 09.-23. aprill. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks kõik esitatud 39 projektitaotlust toetuse summas ligi 489,6 tuhat eurot.

13. juunil kogunes Piiriveere Liideri juhatus, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 39 projektitaotlusest toetuse 25 taotlust kogusummas 296 073,52 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2018. aasta taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 8 taotlust summas 58 174,95 eurot.

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 15 taotlust summas 198 011,02 eurot.

Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: 2 taotlust summas 39 887,55 eurot.

Kinnitati 8 kolmanda sektori projekti, 14 ettevõtlusprojekti ning 3 kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 - 90 tööpäeva jooksul.

 

Lisainfo:

Tiiu Marran

MTÜ Piiriveere Liider projektijuht

tiiu@piiriveere.ee

+372 5818 8890

www.piiriveere.ee