Ümarlauad strateegia meetmete tutvustamiseks

22.05.2008

Ümarlauad strateegia meetmete tutvustamiseks toimuvad:

28. mail kell 09.00 - 12.00 Meremäel Setomaa Turismitalos. Esinejad: Viivika Kooser, Rieka Hõrn
28. mail kell 14.00 - 17.00 Orava kultuurimajas. Esinejad: Kai Laanemaa, Valeria Litvinenko
29. mail kell 09.00 - 12.00 Räpinas vabaajakeskuses Prive. Esinejad: Kaisa Tammoja, Merike Käämer
29. mail kell 14.00 - 17.00 Mikitamäe vallamajas. Esinejad: Valeria Litvinenko, Silver Hüdsi.

Ümarlauakoosolekutel tutvustatakse meetmeid, mille alt 2009. aastal saab projekte taotlema hakata:

Huvitegevuse võimaluste suurendamine (Meede 1)
Miljööväärtuse säilitamine ja loomine (Meede 2)
Teenuste pakkumise taseme tõstmine (Meede 3)
Turismi arendamine läbi pärimuskultuuri atraktiivse esitlemise (Meede 4)
Kohalikul ressursil põhineva taastuva energia laiem ja efektiivsem kasutamine (Meede 5)
Vähemarendatud kogukondade kaasamine (Meede 6)