Obinitsa Muuseumis avati elamuslik näitus „SETO?“

05.06.2014

Setomaal Meremäe vallas Obinitsa külas Seto Muuseumitarõs avati 3. juunil tänaseid seto identiteediga seonduvaid probleeme elamuslikul moel tõstatav näitus „SETO?“

Näitus käsitleb seto kogukonnale olulisi teemasid, küsides kuidas siduda praeguse seto kultuuri eeskujuks olevat 20. sajandi alguse ning tänapäeva eluviisi.
Näituse eesmärgiks on aidata seto kogukonnal, Setomaa külastajatel ja seto kultuuri huvilistel mõtestada pikaajalisemaid kultuurilisi arenguid, milles muutumisprotsess on loomulik osa.

„Näituseidee on välja kasvanud seto kogukonna sisesest aktiivsest ja emotsionaalsest arutelust kultuuriliste piiride üle, mille tuumküsimuseks on „õigõ seto“ määratlemine kõigis eluvaldkondades.
Näitus „SETO?“ pakub võimalust jätkata seda arutelu olulistel seto identiteeti puudutavadel teemadel avalikus ruumis. Seetõttu on näituse „SETO?“ vorm ja kujundus elamuslik ja interaktiivne“, sõnas näituse koostaja Eve Ellermäe.

„See näitus on seto punk“, arvab näituse kujundaja Evelin Urm. „Seto ei ole ainult minevik, vaid ka tulevik. Seto elab täna ja praegu“.

Näitus SETO? jääb avatuks 31. oktoobrini.

Näituse „SETO?“ koostaja on Eve Ellermäe ning kujundajad Evelin Urm ja Sirje Rump.
Näituse „SETO?“ koostamist toetasid Rahvakultuuri Keskus Setumaa Kultuuriprogrammi kaudu, Kultuurkapital ning Meremäe Vallavalitsus.
Lähem info näituse kohta: www.facebook.com/ setonaitus lehelt

Eve Ellermäe
Obinitsa Muuseumi juhataja

muuseum@meremae.ee
tel. 7854190
mob. 5242080

Obinitsa Muuseumis avati elamuslik  näitus  „SETO?“