"Traktori haagis". ABC Kamin OÜ

Investeeringu sisu:  

Traktori haagise Kire 190 soetamine.

Projektiga soetatakse traktori haagis küttepuude tootmiseks, toorme varumiseks ja transpordiks. Soetatava Haagisega saab ettevõte tellijale osutada kompleksset teenust, parandades teenuse kvaliteeti ja kiirust. Seeläbi suureneb ettevõtte konkurentsivõime ja pakutakse kvaliteetsemat teenust.

Toetuse summa: 5 970 eurot

www.abckamin.ee