Piiriveere Liidri uue perioodi strateegia

Anname teada, et kohalik LEADER tegevusrühm MTÜ Piiriveere Liider taotleb toetust ELi ühise põllumajanduspoliitika uue programmiperioodi 2023–2027 ühisstrateegia elluviimiseks. Toetust eraldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajandspoliitika Eesti strateegiakava 2023-2027 (ÜPP strateegiakava) sekkumise 8.4 “LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng” raames.

 Piiriveere Liidri liikmeskonda kuulub 81 liiget: 4 kohalikku omavalitsust, 54 ettevõtjat ja 23 mittetulundussektori organisatsiooni.

MTÜ Piiriveere Liider kinnitas 29.05.2023 veebikeskkonnas Zoom toimunud üldkoosolekul 2024-2027+ perioodi strateegiadokumendi.

Suur aitäh, kõikidele, kes aitasid kaasa uue perioodi strateegia valmimiselesmiley

Strateegiadokumendiga saab tutvuda siin