MTÜ Piiriveere Liider tegevjuhina töötab alates märtsi lõpust Rutt Riitsaar

MTÜ Piiriveere Liider tegevjuhina töötab alates märtsi lõpust Rutt Riitsaar

05.04.2017
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuhina töötab alates märtsi lõpust Rutt Riitsaar

Rutt Riitsaar on sündinud Obinitsas Setomaal ja kasvanud Piiriveere Liideri piirkonnas. Suurem osa oma elust on ta elanud maapiirkonnas, vaid mõned üksikud aastad Tartus ja Tallinn. Ta on lisaks Tartu Ülikoolis omandatud turismi- ja hotelliettevõtluse erialale saanud varasemalt ka toonase Räpina Kõrgema Aianduskooli aianduse eriala diplomi. Töötades Värska valla arendusnõunikuna (2004-2010), Põlva Maavalitsuses arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana (2010-2012, 2014-2016) ja käesoleva aasta algusest regionaalarengu nõunikuna, on tal kogemused eri komisjonide töö- ja inimeste juhtimises, regioonide arengudokumentide koostamises, eri projektide juhtimises, rahvusvahelistes töögruppides ja hindamiskomisjonides osalemises ning konverentside ja infopäevade korraldamises.

Rutt Riitsaar selgitab: „Kuna maavalitsused kaotatakse käesoleva aasta lõpus Vabariigi Valitsuse otsuse tulemusena, siis võtsin suuna edasi teistele väljakutsetele. Mul on hea meel, et saan jätkata panustamist piirkonna arengusse. Olen pikalt tegutsenud ja töötanud Põlvamaal avalikus sektoris ja seotud sünnikoha kaudu Piiriveere Liideri Võru maakonna osaga. Seega tunnen piirkonda ja olusid koos vajadustega.

Piiriveere Liideri loomisaastate ajal olen olnud kaasatud esimestesse aruteludesse ja hiljem olen olnud mõnedel kordadel taotleja rollis Piiriveere Liideris.

Tegevjuhi töö pakub mulle väljakutset suunata ja kaasa aidata Piiriveere piirkonna arengule. Minu jaoks on väga oluline, et elu maal säiliks ja poleks põhjust noortel peredel linnadesse kolida. Panustan kõiki oma oskusi, et Piiriveere Liider jätkaks oma tööd sama heal tasemel kui varasematel aastatel. Loodan heale koostööle kõigi partnerite ja organisatsiooni liikmetega.“

MTÜ Piiriveere Liideri uus tegevjuht alustas ametlikult tööd 27. märtsil 2017.

MTÜ Piiriveere Liider asutati 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Tegevusgruppi kuuluvad kuue valla (Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina, Värska) kohalike omavalitsuste ning ettevõtlus- ja mittetulundussektori esindajad.


Lisainfo: www.piiriveere.ee