2023 aasta taotlusvooru kokkuvõte

2023 aasta  taotlusvooru  tulemused said 06. juuni üldkoosoleku otsusega kinnituse. 

MTÜ Piiriveere Liider 2023. aasta taotlusvooru esitati kokku 42 projektitaotlust.

Kõik esitatud 42 projektitaotlust saadeti hindamiskomisjonile sisuliseks hindamiseks toetuse summas kokku 636 268,61 eurot. Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on 266 900 eurot.

Vooru esitatud 42-st taotlusest kinnitati paremusjärjestuse alusel meetmes üks (M 1) 9 toetustaotlust ja meetmes kaks (M 2) 12 toetustaotlust kogusummas 266 900  eurot. Eelarvevahendite lõppemise tõttu jäid rahastuseta 12 projekti. Hindamiskriteeriumi lävendit ei ületanud 7 projekti.

Paremusjärjestuse ettepanek esitati PRIA-le 9. juuni 2023.