„Tootmishoone laiendus III etapp“. VIP-Mööbel OÜ

Investeeringu sisu:  

Uue 306 m2 tootmishoone ehitus (olemasoleva laiendusena).

Projekti eesmärgiks on kohaliku tooraine efektiivsem kasutamine ja parandada töötajate palgataset ja töökeskkonda Piiriveere piirkonnas. Suurendatakse tootlikkust ühe töötaja kohta. Ehitatakse Päästeameti nõuetele vastav tootmisruum. Suurendatakse masinate ja toomismaterjali all olevat tootmispinda 300 m2-lt 606 m2-ni. Tootmise mahu kasvust tulenevalt on tagatud piisavalt pinda ja liikumisruumi, et teineteist mitte segada. Sellega suurendatakse lisaks tootlikkust ühe töötaja kohta. Tootmismaterjali ladustamine ja toorikute ettevalmistamine viiakse eraldi ruumi, tagatakse tänases tootmisruumis tootmisprotsessis osalevate masinate efektiivne paigutus, ning luuakse tingimused uue tehnoloogia (tagastusliinide paigalduseks), mis tagavad ettevõtte arendamise järgmises etapis.

Toetuse summa: 69 880,43 eurot

www.vipmoobel.ee

Facebook: VIP-Mööbel OÜ

Youtube videod: VIP-Mööbel OÜ tutvustus, Katariina aiamööbel

Taotleja lugu: Väga ilus puidust (VIP) mööbel valmib piiriveerel