Piiriveere Liidri uue perioodi 2023-2027 strateegiaseminar

Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimus Piiriveere Liidri uue perioodi 2023-2027 strateegiadokumendi tutvustav seminar. Seminari käigus analüüsiti väljatöötatavat strateegiadokumenti. Päeva esimeses pooles vaadati üle meetmed ja päeva teises pooles tegeleti praktilise meeskonnatööga. Meeskonnatöö käigus valmis igasse meetmesse harjutav projektitaotlus, mida tuli esitleda ja hiljem hinnata. Praktilise töö tulemusena tekkis seminaril osalenutel mõtteid, kuidas saaks uue perioodi strateegiadokumenti täiendada. 

Seminari viis läbi OÜ Cumulus Consulting esindaja Jaan Urb.

Täname kõiki, kes seminaril osalesid!