Ungarlaste juures LEADER kogemust vahetamas

Ungarlaste juures LEADER kogemust vahetamas

21.09.2010

15.-19.septembril toimus Piiriveere Liidri poolt LEADER programmi raames korraldatud õppereis Ungarisse, kus osalesid lisaks 32-le piiriveerlasele ka kaks Põlvamaa Partnerluskogu esindajat.

Õppereisi eesmärgiks oli tegevusgrupi piirkonna aktiivsetele maaelu arengu edendajatele tutvustada Ungari tegevusgruppide igapäevaseid tegevusi ning elluviidud projekte. Külastati kolme erinevat tegevusgruppi: Czerhatalja, Del-Matra ja Ipolymenti Palócok, kus õppereisil osalenutel oli võimalus tutvuda Demjeni SPA- ja veinipiirkonna arendustegevusega ja külastada UNESCO maailmapärandi raamatusse kantud Holloko küla. Muuhulgas tutvuti ka Budapesti vaatamisväärsustega.

Piiriveere neljaliikmeline esindus osales LEADER´i koostöö arendamise foorumil Kozardis Põhja-Ungaris, kus kokku oli esindatud viie erineva Kesk- ja Ida-Euroopa riigi tegevusgrupid. Ürituse eesmärgiks oli arendada riikidevahelist koostööd luues Kesk- ja Ida Euroopa Leader´i ja maaelu arengu võrgustik. Esineti ka ettekannetega turismialase koostöö loomiseks. Kui Eestis on loodud Peipsi järve äärsetel aladel rohkelt kasvava ressurssi järgi „Sibulatee“, siis Poola tegevusgrupp NA Śliwkowym Szlaku üllatas ploomitee rajamise ideega. Foorumil oli ka Piiriveere Liidril võimalus oma kogemusi ka teiste tegevusgruppidega vahetada ning luua uusi kontakte edaspidise koostöö tarvis. Foorumi toimumise ajal toimus Kozardi külas kohaliku toidu- ja käsitöö festival, kus Piiriveere Liider esindas Eestit ja tegevusgruppi piirkonda tutvustava boksiga. Selle külastajatele jagati piirkonna turismiinfot ja pakuti maitsta eestimaist toitu. Reisigrupp sai osa ka samal ajal toimunud suurejoonelisest paraadist ning Ungari rahvatantsude ja –laulude ning rahvusköögi tutvustusest.

Õppereisilt saabudes olid osalejad positiivselt meelestatud, sest saadi hea kogemustepagas, et Piiriveere piirkonna tugevusi ja võimalusi ära kasutada nõrkuste ja ohtude leevendamiseks.

Airi Purge
airi@piiriveere.ee
www.piiriveere.ee

Ungarlaste juures LEADER kogemust vahetamas
Ungarlaste juures LEADER kogemust vahetamas