2016. a. teises voorus läheb hindamisele 50 projekti

08.12.2016

Piiriveere Liider 2016. a. II taotlusvooru laekus kokku 51 taotlust, millest hindamisele läheb 50.

Pooled taotlustest (nendest 22 ettevõtlussektori ning 3 mittetulundussektori taotlust) esitati ettevõtlusmeetmesse. Esitatud taotlustega soovitakse toetust enam kui 560 tuhade euro ulatuses, vooru eelarve maht on aga vaid ca 250 tuhat eurot. Kolm taotlejat küsib maksimaalset toetussummat – ettevõtlusmeetmes on selleks 75 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmes läheb hindamisele 17 mittetulundussektori ning 5 kohalike omavalitsuste investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 165 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 10 tuhat eurot ning keskmine küsitava toetuse suurus jääb alla 8 tuhande euro.

Ühistegevuse projekte laekus kokku neli, kõik neist mittetulundussektorist. Kokku taotletakse nende, erinevate organisatsioonide ühistöös läbiviidavate projektidega ligi 70 tuhandet eurot. Meetme maksimaalne lubatud toetussumma on 20 tuhat eurot.
Kõik projektid on läbinud Piiriveere Liideri büroos tehnilise kontrolli ning edastatud hindamiskomisjonile, mis teeb ettepaneku projektide paremusjärjestuse osas jaanuari alguses. Paremusjärjestuse kinnitab jaanuaris toimuval üldkoosolekul ühingu üldkoosolek, misjärel see edastatakse PRIAle, kus projektitaotlused läbivad täiendava kontrolli. Toetuse saamise otsuseid on taotlejatel PRIAst oodata 2017. aasta kevadel.