5. juunil toimunud üldkoosolekul kinnitati kaheks aastaks ametisse uus volinike koosoleku koosseis

5. juunil toimus Piiriveere Liider 2012. aasta esimene üldkoosolek. Toimumise kohaks oli seekord Orava kool.

07.06.2012

20-liikmeline volinike koosolek on Piiriveere Liideri juhtimisorgan, kes teostab strateegilist juhtimist üldkoosolekute vahelisel perioodil põhikirjaga määratud ulatuses - valmistab iga-aastaselt üldkoosolekule kinnitamiseks ette tegevus- ja rakenduskavad, moodustab vajadusel töögruppe jne.

Üldkoosoleku otsusega valiti tagasi 16 voliniku ning uute volinikena asuvad tööle Kai Kalberg-Kukk Räpina valla, Raili Mõttus Mikitamäe valla ning Ülle Pärnoja ja Margus Karro Värska valla organisatsioonide esindajatena. Volinike koosoleku koosseis on leitav SIIT.

Lisaks kinnitati üldkoosolekul ka 2011. aasta majandusaasta aruanne, millega on lähemalt võimalik tutvuda Piiriveere Liideri kodulehe dokumentide rubriigis. 2011. aastal toimus 3 üldkoosolekut, 21 töökoosolekut, 9 koolitust ja infopäeva, 2 seminari ja 1 õppereis ning Piiriveere Liideri inimesed osalesid kokku 32-l koostööüritusel. Leader-meetme projektitoetuse jagamiseks korraldati 2011. aastal kaks taotlusvooru, kus kinnitati kokku 61 projektitaotlust toetuse kogusummas 464 372,87 eurot. Lisaks lõppes eelmisel aastal kaks aastat väldanud rahvusvaheline õpikoostööprojekt Grundtvig AMBIANCE, mille tulemustega saab samuti Piiriveere kodulehel lähemalt tutvuda.