MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek toimub 29. mail 2019 algusega kell 16.00 Vanavalgõ Kohvitarõs

Head Piiriveere Liideri liikmed,

olete palutud osalema MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 29. mail 2019 algusega kell 16.00 Vanavalgõ Kohvitarõs (Mikitamäe vana koolimaja, Mäe tn 28).
Pärast koosolekut toimub samas orienteeruvalt kell 17.15 ühine õhtusöök.

Kui teil endal pole võimalik koosolekust osa võtta, siis saate volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 28. maiks piiriveere@piiriveere.ee või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakord:
1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2019. a rakenduskava muudatuste kinnitamine
3. Strateegia muudatuste kinnitamine
4. Koostööprojekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas" kinnitamine
5. Ülevaade 2018. II voorust
6. Ülevaade koostööprojektide hetkeseisust
7. Teated ja kohapeal algatatud teemad

Palun märkige Doodle'is osalemine/ mitteosalemine nii koosoleku kui ka õhtusöögi osas hiljemalt 26. maiks siin: https://doodle.com/poll/hr5krmuxh8ucwcud


Lugupidamisega

Viivika Kooser
MTÜ Piiriveere Liider
juhatuse esimees

Küsimuste korral palun võtta ühendust Endla Mitt tel 512 7160, endla@piiriveere.ee