Vana-Võromaa käsitöö e-pood on avatud

 Vana-Võromaa käsitöö e-pood on avatud
17.03.2016

Vana-Võromaa omanäolised käsitöötooted jõuavad nüüd lihtsamini ostjateni e-poe Uma puut kaudu. Vana-Võromaa käsitöö e-pood on paik, kus saab näha ja osta asju, milles on võro vaim.
Poes on praegu esindatud kaheteistkümne käsitöömeistri tooted, mis on loomisel inspiratsiooni saanud kohalikust kultuuripärandist. Kaupade valikus on võrokeelsete kirjadega tooteid, suitsusaunas kasutatavaid kaupu, Võromaa mustritega rõivaid ning soovija saab endale poest isegi lõõtspilli tellida.
Käsitööliste ühistegevusena ning koostöös Võru Instituudiga loodud kaasaegne müügikanal aitab paremini omapäratooteid esile tõsta ning kaupadele ostjaid leida.
„Vana-Võromaal on palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja teevad omanäolisi esemeid, aga näha ja osta on neid asju keeruline – peab ootama laatu või külastama käsitöönäitusi. Käsitöökaupade müümine on probleemiks ka tegijate jaoks, sest tegemise kõrvalt ei jagu müügitööks aega ning suuremad müügikohad asuvad siit kaugel, “ kirjeldab olukorda Võromaa käsitöövõrgustiku eestvedaja Vilve Oja.
Äsjaavatud poes on tooteid, mida saab kohe ostukorvi panna, aga on ka tellimisel tehtavaid kaupu, mille kohta on väljas näidiste pildid. Käsitöökaupa ostes tuleb arvestada, et iga käsitööna valminud ese unikaalne – täpselt samasugust uuesti luua polegi võimalik, saab teha sarnase eseme.
Poe kaupadevalik veel laieneb, sest Vana-Võromaa käsitööliste tsõõri (ringi) lisandub koostööst huvitatud käsitöömeistreid.

Vana-Võromaa käsitöölisi ühendav kuuntüütsõõr (koostööring) on praeguseks toimetanud poolteist aastat, eesmärkideks on õppida juurde käsitööoskusi, luua uusi eripäraseid tooteid ning korraldada ühiselt käsitöö müüki.
Vana-Võromaa käsitööliste koostöövõrgustiku loomisele on üheskoos õla alla pannud mitmed riigiasutused: maaeluministeerium, siseministeerium, Võru Instituut ja Võru maavalitsus.

Vaata Uma pood: http://www.umapuut.ee

Käsitüütsõõri info: http://wi.ee/et/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

Lisainfo:
Vilve Oja,
Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku koordinaator
tel 5541999

Külli Eichenbaum
Võru Instituudi projektijuht
tel 56611924

------------------------------------

Vana-Võromaa käsitüü e-puut om valla
17.03.2016

Vana-Võromaa käsitüü lövvät nüüt lihtsalt üles e-poodist Uma puut. Vana-Võromaa käsitüü e-puut om kotus, kon saa nätä ja osta võroperäst kaupa. Poodin omma prõlla välän katõtõisku meistre asja. Kaupu valikun om võrokeelidsit asju, suidsusannan vai sanna man tarvilist kraami, võromaa kirjuga rõivit ja tahtja saa hindäle eski lõõtspilli telli.
Käsitüüliisi ütisettevõtmisena ja kuuntüün Võro Instituudiga luudu moodsa e-müügi kotus avitas Võromaa käsitüüle ostjaid löüdä ni lask Võromaa käsitüül parembahe vällä paistu.

„Vana-Võromaal om pallo käsitüümeisrtrit, kiä tegevä umanäolidsi asju, a nätä ja osta om tuud kaupa keeroline – piät päälepassma laatu vai käsitüünäütüisi. Käsitüükaupu müük om tegejide hindä poolõ päält kah rassõ, selle et tegemise mant jää-ei müümises aigu ja suurõmba müümisekotuse omma tast kavvõn,“ võtt olokõrra kokko Vana-Võromaa käsitüülisi tsõõri iistvidäjä Oja Vilve.

Õkva vallatettü poodin om kaupa, midä saat kõrraga ostukorvi panda, a om ka säänest kaupa, midä saat näüdüside pilte ja seletüisi päält telli. Käsitüükauba ostmise vai tellmise man piät silmän pedämä, et mitund täpipäält üttemuudu asja saaki-ei – võit saija samasugutsid asju.
Muidoki olõ-i seo puut valmisasi – kaupu valik lätt laembas, selle et käsitüütsõõri tulõ manu vahtsit käsitüülisi ummi kaupuga.

Vana-Võromaa käsitüülisi ütenhaardva kuuntüütsõõr om prõllatsõs toimõndanu puutõisku aastagat, kuuntüü tsihis oppi manu tarkuisi, tetä vahtsid ummamuudu asju ja kõrralda ütidselt käsitüü välläkitmist ni müümist.

Vana-Võromaa käsitüülisi kuuntüütsõõri tüü käümäminekile omma ütenkuun ola ala pandnu mitma riigasotuse: maaeloministeerium, siseministeerium, Võro Instituut ja Võro maavalitsus.

Käü Uma poodin: http://www.umapuut.ee

Käsitüütsõõri tegemiste kotsile kae manu: http://wi.ee/et/regionaalarengu-programm/kasitooliste-umarlaud/

Teedüs:
Vilve Oja
Vana-Võromaa käsitüütsõõri iistvõtja
tel 5541999
vilve.oja@gmail.com

Külli Eichenbaum
Võro Instituudi projektijuht
tel 56611924