LEADER-toetuste jagunemine Piiriveere piirkonnas

Kas teadsid, et programmperioodil 2008-2010 tuli kõige rohkem LEADER-toetust Piiriveere Liideri piirkonnas Meremäele: suisa üle 262 tuhande euro, mis on pea 30% kogu perioodi eraldatud toetusest. Samas toetuse maht elaniku kohta oli kõrgem hoopis Misso piirkonnas.

Perioodil 2011-2013 viidi enim LEADER-projekte ellu sootuks Räpina piirkonnas, tihedalt kannul Meremäe ja Misso piirkonnad. Toetuse maht elaniku kohta oli taas kõrgeim Misso piirkonnas.

Kahe möödunud perioodi peale kokku esitati 510 projektitaotlust, neist toetuse sai ca 55% ehk toetuse summas üle 2,2 miljoni euro. Enim toetatud sihtgrupp oli kolmas sektor, kellele eraldati kokku ligi 1,5 miljonit eurot piirkonna elu arendamiseks. 

Käesoleval perioodil 2016-2020 on esitatud 292 projektitaotlust toetuse summas üle 4,1 miljoni euro.  

Tutvu kogu Piiriveere piirkonna LEADER-toetuste statistikaga siin.