Konkurss 2020: märka LEADERit 2.0

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) koostöös Maaeluministeeriumiga kuulutavad välja konkursi „Märka LEADERit 2.0“ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks.

Ankeedid saata: konkurss@pmk.agri.ee
Konkursile kandeerimise tähtaega on pikendatud kuni 15. aprillini 2020

Konkursi dokumendid ALLALAADIMISEKS:

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 11. augustil 2020 Jänedal toimuval LEADER suveseminaril.

Eesmärk:

Konkursi „Märka LEADERit 2.0“ eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

 • Näidata LEADER-meetme panust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamisse;
 • Tunnustada parimaid LEADER-projektide teostajaid ja eestvedajaid;
 • Tõsta esile uuenduslikkust, jätkusuutlikkust ja koostööd.

Kategooriad:

Konkurss kuulutatakse välja neljas põhikategoorias:

 1. Piirkonna areng – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud piirkonna arengusse, edendanud ettevõtlust või põllumajandust; loonud või säilitanud töökohti; arendanud tooteid või teenuseid; panustanud kultuuriväärtuste säilitamisse; tõstnud piirkonna külastatavust või mainet.
 2. Koostöö ja kaasamine – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud koostöö või võrgustike arendamisse piirkonnas. Oodatud on nii rahvusvahelised kui ka siseriiklikud koostöö- ja ühisprojektid, nii sama valdkonna kui ka erinevate sektorite, kogukondade või ettevõtjate koostöö arendamisel. Kaasavateks projektideks on need, mille puhul on toetuse abil edendatud mõne sihtgrupi olukorda: erivajadusega inimesed, noored, eakad, pikaajalised töötud või aidatud kaasa teisest rahvusest inimeste integratsioonile.
 3. Uuenduslik - Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud mõne tehnilise uuendusega või nutika meetodi kasutamisega, mistahes valdkonnas. Oodatud on ka arukad lahendused kogukonna või teenuste arendamise valdkonnas.
 4. Keskkonna- ja kliimasõbralik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud keskkonnasõbralike lahenduste arendamisega ja/või kliimamuutuste mõjude vähendamisega. Oodatud on ka keskkonna teadlikkuse suurendamise või piirkonna loodusväärtusi tutvustavad projektid.

Ankeedi esitamine:

Konkursile esitatav projekt on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmest toetust saanud projekt, mis on lõpetatud või lõppjärgus olev ja millel ei ole tagasinõudeid või vaideid.

Projekti esitajaks on LEADER tegevusgrupp või projekti teostaja.

 • Esitatav projekt peab olema lõpetatud või lõppemisjärgus.
 • Projekt võib kandideerida mitmes kategoorias.
 • Esitatavate projektide arv ei ole piiratud.
 • Esitataval projektil ei tohi olla olulisi rikkumisi või PRIA tagasinõudeid.

Täidetud ankeedid saadetakse ainult e-posti teel. Fotod saadetakse samuti e-posti teel. Kui fotosid on palju või nad on saatmiseks liiga suured lepitakse kokku üleslaadimise keskkond.

Fotode esitamine:

Ankeediga koos saadetakse vähemalt 3 kvaliteetset fotot, mis kujutavad ja annavad ülevaate toetuse objektist, soetatud esemetest või toimunud üritustest.

Fotode osas tuleb arvestada, et

 • fotod on piisaval tehnilisel ja kunstilisel tasemel ja on varustatud pealkirjaga ja soovi korral foto autori nimega.
 • Juhul, kui foto saatjaks ei ole foto autor ise, siis on tal olemas vähemalt suuline kokkulepe autoriga. Fotode kasutamise eest tasu ei maksta.
 • Fotodel kujutatud inimesed või laste puhul lastevanemad ei ole vastu, et neid on seal kujutatud.
 • Fotosid peab olema võimalik tasuta kasutada andmebaasis, konkursi kujunduses, bänneritel ja võimalikus projektinäidete trükises.

Parimate valimine ja väljakuulutamine:

Ankeetide läbivaatamise ja projektide eelvaliku teostab maaeluvõrgustik. Laekunud projektid jagatakse põhi- ja vajadusel ka ala-kategooriatesse (näiteks: põllumajandus, maaturism, noored, vms).

Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest ja koostööpartneritest moodustatakse konkursi komisjon, kes valib igast kategooriast kuni 4 nominenti, kes osalevad ka Rahva Lemmiku valikul. Konkursi komisjonile jääb vajadusel ka kategooria määramise õigus. Samuti on konkursi komisjonil õigus teha ettepanekuid eriauhindade välja andmiseks.

Nominendid tehakse teatavaks juunis 2020.

Konkursi võitjad, Rahva Lemmik ja Parim LEADER-projekti video kuulutatakse välja 11. augustil 2020 Jänedal toimuval LEADER suveseminaril.

Parimate projektide valikukriteeriumid:

Parimate LEADER-projektide hindamisel lähtub konkursi komisjon eelkõige järgmistest kriteeriumitest:

 1. Projektiga saavutati oluline mõju piirkonnale, valdkonnale või sihtgrupile;
 2. Projektil on pikaajaline mõju;
 3. Oma valdkonnas tehti või saavutati midagi uut või unikaalset;
 4. Projekti tulemused või kogemused on ülekantavad;
 5. Projekti elluviimisel oldi keskkonnahoidlik ja toetuse kasutamisel säästlik;
 6. Projekti teostamisel tehti või arendati koostööd.

RAHVA LEMMIK

Täspsem info: maainfo.ee

Rahva Lemmiku valimise eesmärk on laiema avalikkuse kaasamine ja LEADER edulugude levitamine.

Projektide hulgast valitud nominendid osalevad ka Rahva Lemmiku valikul. Rahva Lemmik valitakse veebihääletuse teel.

Täpsem info avaldatakse juunis 2020.


VIDEOKONKURSS 

Täpsem info: maainfo.ee

Parim LEADER-projekti videokonkurss on vabatahtlik lisavõimalus esitada konkursile „Märka LEADERit 2.0“ esitatud projekti kohta ka video.

VIDEOKONKURSI ANKEET  (allalaadimiseks)

Tegu on lisakonkursiga, mis annab võimaluse levitada positiivset infot LEADER projekti kohta, kaasata video tegemisse laiemat ringi, näiteks piirkonna noori. LEADER parimate projektide valikut video olemasolu ei mõjuta, vaid osaletakse eraldi kategoorias.

 • Video pikkus võib olla 2-5 minutit.
 • Oodatakse meelelahutuslikke videoid, millest samas tulevad esile projekti eesmärgid, tegevused ja tulemused.
 • Videote hindamisel ei ole määravaks tehniline teostus.
 • Oluline on arvestada, et videote sisu, sealhulgas muusika kasutamine, peavad vastama autoriõiguse seaduse sätetele.
 • Videote esitamise tähtaeg on 02. august 2020.
 • Video esitamiseks on eraldi vorm.
 • Eelvalikuga valitakse kuni 10 parimat, mis tulevad esitamisele Jänedal.

Võitja valitakse Jänedal.


Projektide andmebaas: 

Konkursi käigus kogutud projektid lisatakse maaeluvõrgustiku veebilehe MAK 2014-2020 projektinäidete andmebaasi.

Valik projekte esitatakse Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) andmebaasi.

Valik projekte kajastatakse edulugude kogumikus trükise ja/või e-raamatuna.

Link ANDMEBAASILE


Lisainfo: Ave Bremse - ave.bremse@pmk.agri.ee - telefon 5156412


 

Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.