Piiriveere Liider värskendas strateegiat

04.11.2010

MTÜ Piiriveere Liideri strateegia perioodiks 2008-2013 töötati välja koostöös teemarühmadega 2007.aastal ning kinnitati 2008.aasta kevadel. Strateegia toetus, nagu ka muudetud strateegia kahele prioriteedile: „Elukeskkonna arendamine“ ja “Uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses”.

Strateegia muudatused valmistas ette 13-liikmeline strateegia töörühm. Koos käidi kaheksal korral ning oma muudatusettepanekud esitati üldkoosolekule arutlemiseks. Muudetud strateegia kinnitati üldkoosoleku otsusega 21.oktoobril 2010.aastal Misso vallas Nopri talus. Strateegia töörühma kuulusid kolme sektori esindajad ning igaüks neist kaasas meetmete kujundamise protsessi oma huvigrupid. Meetmete kavandamisel ja strateegia koostamisel lähtuti strateegia koostamise protsessi algfaasis kokku lepitud põhimõtetest. Samas keskenduti ka strateegia kaheaastase rakendamisperioodi jooksul ilmnenud puuduste likvideerimisele. Uued meetmed, millest 2011.-2013.aastal projektitoetust taotleda saab on:

  • Huvitegevuse võimaluste suurendamine (Meede 1)
  • Miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamine ja loomine (Meede 2)
  • Ettevõtluse arendamine (Meede 3)
  • Koostöö arendamine (Meede 4)

Meetmete täpsemate kirjelduste ning taotlemise infoga saab tutvuda tegevusgrupi kodulehel (www.piiriveere.ee) lähiajal.

Perioodil 2011 - 2013 on Piiriveere Liideri eelarve 23 miljonit krooni, millest projektitoetusteks eraldatakse 19 miljonit krooni. 2011.aastal saab projektitoetuse taotlusi Piiriveere Liiderile esitada kahel korral: 1.märtsiks ja 1.oktoobriks. Lisaks uuele strateegiale muutus septembri lõpus ka Leader määrus ning nõuded taotlemisele.

Lisainfo
Kaidi-Mari Liping
kaidimari@piiriveere.ee
55 655 172