PIIRIVEERE LIIDERI 2018 II TAOTLUSVOORUS KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

Piiriveere Liideri 2018. a II taotlusvoor oli avatud 1.-12. detsembrini. Projektitaotlusi sai esitada kahte meetmesse: elukeskkonna arendamine (meede 1), ühistegevuse arendamine (meede 3.1). Kõik esitatud 22 projektitaotlust (19 taotlust meetmes 1 ja 3 taotlust meetmes 3.1) pääsesid hindamisele, neist toetuse said 11 kogusummas 109 725,37 eurot. Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv elukeskkonna arendamise meetmes suurenenud, ühistegevuse arendamise meetmes püsinud samal tasemel. Taotlejate seas oli oodatult kõrgeim kolmanda sektori aktiivsus (ligi 73% esitatud taotlustest), sellele järgnes kohalikest omavalitsustest taotlejad (ligi 18% taotlustest) ning erasektori taotlejad (ligi 9% taotlustest).

2018. a II taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt Värska Orienteerumisklubi Peko MTÜ projektitaotlus, millega soetatakse ürituste paremaks korraldamiseks ja huvitegevuse hoogustamiseks kaasaegsed ja innovatiivsed vahendid.

Elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) toetatakse 9 projekti. Näiteks toetatakse Räpina paisjärve supluskoha korrastamist, Ruusa küla välijõusaali rajamist, Missos autopesula ehitust, Mikitamäel tegutseva ühingu kohaliku kultuuripärandi kogumise seadmete soetust, Värska kandis virtuaalreaalsuse lahenduse ostu, Nedsaja küla mänguväljaku rajamist jt.

Ühistegevuse arendamise meetmest (meede 3.1) said toetuse 2 projekti – Räpina Vallavalitsuse rahvabändide aktiviseerimise ja Setomaa Liit MTÜ haridusasutuste mahetoidu projekt.

Heakskiidetud projektide nimekirja leiab siit. 

Soovime kõigile edu projektide elluviimisel!