Norpdlus projekt DACAL (2014-2015)

1-aastane rahvusvaheline mobiilsusprojekt „Developing Active Citizenship Through Active Learning“ (DACAL) ehk „Aktiivseks kodanikuks olemise edendamine“.

Projekti raames saatis iga partner teise partnerriiki nädalaseks perioodiks tutvuma sealse organisatsiooni tööga kohalike kogukondade ja inimeste kaasamisel 4 inimesest koosneva grupi. Toimusid grupitööd, külastused, arutelud. Igal lähetusel keskenduti erinevale teemale: aktiivne osalus kohalikus kogukonnas (Leedu), vastutustundlik suhtumine keskkonnaga seotud teemadesse, taaskasutus (Rootsi, Läti), vabatahtlik töö (Eesti).

  1. kohtumine toimus Leedus 2014. aasta novembris, kus toimusid kohtumised ja arutelud kohaliku kogukonna liikmetega.
  2. kohtumine toimus Eestis 2015. aasta märtsis, kus teiste riikide osalejatele viidi läbi Eesti teemaline viktoriin, tutvustati Eesti parimaid näiteid vabatahtlikuna tehtavate tööde vallas, jm.

Järgnesid kohtumised Rootsis ja Lätis, mis keskendusid kogukonna ja keskkonnaga seotud teemadele.

Projekti partnerid:
Leedu: Vilniuses asuv MTÜ „Association for Education and Culture Initiatives“
Rootsi: rahvaülikool Eskilstuna folkhighschool
Läti: MTÜ “ECO PARTNERS”
Eesti: MTÜ Piiriveere Liider

Projekti koduleht!