Sisevete festival 2022-2023 (Peipsi Järvefestival)

Partnerid:
Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse KoostöökodaJõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts

Projekti üldeesmärk: Tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

Peipsi Järvefestivali 09.-16.07.2022 sadamad:

09.07 Vasknarva – Peipsi Alutaguse Koostöökoda

10.07 Lohusuu – Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

11.07 Mustvee – Jõgevamaa Koostöökoda

12.07 Kallaste – Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

13.07 Varnja – Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

13.07Luunja – Tartumaa Arendusselts

15.07 Mehikoorma – Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

16.07 Räpina – Piiriveere Liider

Peipsi Järvefestival juuli 2023 sadamad:

09.07 Vasknarva                                    

10.07 Mustvee 

11.07 Kolkja sadam

12.07 Tartu Karlova sadam

13.07 Luunja jõesadam

14.07 Mehikoorma sadam 

 15.07 Räpina sadam

 16.07 Värska sadam

 

Festivali programm igas sadamas:

 • laat – kohalikud ettevõtjad ja aktiivsed inimesed tulevad kauplema oma toodetega (käsitöö, hoidised, toit jne)
 • kohaliku toidu pakkumine – igas sadamas on toitlustajateks piirkonna ettevõtjad, kes pakuvad nii kohalikku toitu kui ka joogipoolist.
 • õpitoad – kohalikku kultuuri ja traditsioone tutvustavad õpitoad
 • kultuuriprogramm – kohaliku esinejad, tuntud rahvamuusikute esinemised
 • lõbusõidud – erinevad alused pakuvad külastajatele võimalust lõbusõiduks

Projekti alaeesmärgid:

 • tõsta Peipsi järve ja Emajõe osatähtsust ja kasutamist 8 päeva vältel. Erinevate aluste kaasamine festivali saatelaevastikus
 • luua piirkondadele huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas;
 • tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalike traditsioone ja maitseid;
 • toetada piirkonnas turismi turdumisega ja arendamisega seotud tegevusi ja toetada Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku tekkimist

Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad:

Projekti ja koostöö vajalikkus tuleneb vajadusest tutvustada Peipsi järve ja Emajõge ning selle veelisi tegevusi, sh. sadamad, kalandus, purjetamine jms. Tutvustada laiemale üldsusele kohalike ettevõtjate toodangut ning teenuseid. Tutvustada kohalikku kultuuripärandit; suurendada piirkonna korduvkülastajate arvu.          
Sihtgrupid ja kasusaajad:

 • projekti tegevus piirkonna ettevõtjad ja kohalikud vedurid,
 • projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused,  arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud;
 • kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas.

Oodatavad tulemused:

 • Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea;
 • kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;
 • kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
 • Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel
 • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
 • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
 • kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
 • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Projekti veebileht: Sisevete festival

Facebook: Visit Peipsi | Facebook

DELFI podcast "Seikle Peipsimaal": https://www.delfi.ee/artikkel/120201932/kuula-seikle-peipsimaal-peipsi-jarvefestival-kestab-lausa-8-paeva

Peipsi Järvefestivali fotod: https://drive.google.com/drive/folders/1_NZDXomHieMd3HwOT7z23ZPvZFTSmLrQ?usp=share_link