Peipsimaa võrgustike tugevdamine (2018-2020)

Partnerid:

Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus:

Projekti üldine eesmärk on panustada Peipsimaa võrgustike tugevdamisele ja arendamisele, et Peipsimaa arendamisel oleks ka jätk ning jätkusuutlikus ja meeskonna vaim edasiseks toimetamiseks. Projekti alaeesmärgid:

 • muuta Peipsimaa võrgustikud tugevamaks;
 • luua Peipsimaale tugevad meeskonnad, kes on motiveeritud, saanud uusi teadmisi ja ideid piirkonna arendamisel ja turundamisel;
 • Peipsimaa võrgustikud on saanud uusi innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks;
 • toetada piirkonnas turismi turundamisega ja arendamisega seotud tegevusi ja Leader projektide elluviimist.

Kasusaajad:

 • Projekti kasusaajateks on tegevuspiirkonna kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused,  arendusorganisatsioonid, koostöövõrgustikud ja vabatahtlikud aktivistid;
 • Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas;
 • Projekti sihtgrupp on Peipsimaa võrgustike liikmed, kes panustavad Peipsimaa arendamisse ja turundamisse.

Oodatavad tulemused:

 • Peipsimaa Koostööfoorumi meeskond on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse Peipsimaa arendamisel;
 • Peipsimaa turismiteenuste pakkujate meeskond on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse Peipsimaa arendamisel;
 • Peipsi Järvefestivali meeskond on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse Peipsimaa arendamisel;
 • Peipsimaa kalanduse ja vee teenuste meeskond on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse Peipsimaa arendamisel;
 • Peipsimaa investeeringute ja innovaatiliste lahenduste loomise meeskond on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse Peipsimaa arendamisel;
 • Jätkusuutlik ühisturundus ja -arendus kasvatab piirkonna sise- ja välisturistide arvu piirkonnas;
 • Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
 • Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
 • Kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud turismiarendamisse ning uute toodete ja teenuste loomisesse.