Peipsimaa ühisturundus (2016-2019)

Partnerid:
Piiriveere Liider, Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.

Projekti üldeesmärk: 
Eesmärk on Peipsimaa kui reisisihi positiivse maine kujundamine ja jätkusuutlik sihtkoha – Peipsimaa ühisturundus.

Projekti alaeesmärgid:

 • muuta Peipsimaa tuntumaks erinevates sihturumaades;
 • luua Peipsimaale huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid tutvustades Peipsimaad nii sise- kui välisturistile;
 • toetada piirkonnas turismi turdumisega ja arendamisega seotud tegevusi ja Leader projektide elluviimist.

Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad: 

 • piirkonda külastavad sise- ja välisturistid;
 • projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud;
 • kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas.

Oodatavad tulemused:

 • Peipsimaa ja Piiriveere piirkonna maine turismisihina on hea.
 • Piiriveere piirkond on saanud tuntumaks sihtturumaades: Soome, Läti, Holland, Valgevene, Venemaa.
 • Jätkusuutlik ühisturundus on kasvatanud sise- ja välisturistide arvu piirkonnas.
 • Kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv.
 • Kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas.
 • Kasvab Piiriveere teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse.
 • Kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud turismiarendamisse ning uute toodete ja teenuste loomisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud.

Peipsimaad tutvustavad reklaamiklipid:

Klipp toidugurmaanidele

Klipp sõpruskondadele

Klipp peredele

VisitPeipsi

 

Artikkel The Baltic Guide

VI Peipsimaa Arengufoorum "Peipsimaa - hoia hea endale!"

Peipsimaa infokaart 2018

Peipsimaa sündmused 2017 EST

Peipsimaa sündmused 2018 EST

Peipsimaa sündmused 2019 EST