Tartu 2024 Lõuna-Eesti Kogukonnaprogramm (2022-2024)

Partnerid: LEADER tegevusgrupid Lõuna-Eestist (Valgamaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider, Võrumaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts)

Eesmärgid:

 • piirkonna tugevam identiteet ja ühiste väärtuste võimestamine;
 • erinevate osaliste ja sektorite kaasamine, vähemusgruppide kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, valdade-ülene koostöö sündmuste kavandamisel ja elluviimisel;
 • rohelise suunamuutuse toetamine ning rohkem innovaatilisi ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • teenusepakkujate koostöö edendamine – omavahel põimitud tooted ja teenused, uudsed koostöövormid;
 • ettevõtlikkuse tõus – uued algatused ja ettevõtted;
 • piirkonna elanike ja külastajate arvu kasv.

 

Projektiidee:

Tegemist on Lõuna-Eesti kollaste akende teekonna, mis avati külastajatele aastal 2013, jätkuprojektiga. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade initsiatiivil ja avatud taotlusvooru esitati just need paigad, mis kõige paremini toovad esile Lõuna-Eesti olemuse, väärtused, lood, legendid. Projekti eesmärk on piirkonna identiteedi tugevdamine ning Lõuna-Eesti tutvustamine külalistele meile oluliste väärtuste kaudu.

Need väärtused on: puhas loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised lahendused, sotsiaalne sidusus ja kogukonnad.

 

Kultuuripealinn Tartu 2024 raames toimuvad Lõuna-Eestis perioodil 2023-2024 kokku kuni 24 sündmust, mis valitakse välja avatud taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast.

 

Sündmuste hindamisel on olulised järgmised kriteeriumid:

 • Lõuna-Eesti identiteedi ja kultuuripärandi toetamine, seosed Lõuna-Eesti väärtustega;
 • erinevate osaliste ja sektorite kaasamine, vähemusgruppide kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, valdade-ülene koostöö sündmuste kavandamisel;
 • inimeste võimestamine, võrgustumine ja sotsiaalne sidusus;
 • põimitud lähenemine sündmuste, toodete ja teenuste pakkumisel - terviklahendused;
 • roheline suunamuutus ja innovaatilised lahendused - pikaajaline perspektiiv ja jätkusuutlikkus, ökoloogiline jalajälg;
 • rahvusvaheline partnerlus sündmuste kujundamisel ja turundamisel;
 • regionaalne tasakaalustatud areng Lõuna-Eestis;
 • globaalsete väljakutsetega toimetulek kohalikul tasandil;
 • sündmuste korraldaja aktiivgrupi võimekus ja oskused, kompetentsid, sh sündmuse eelarve selgus ja teostatavus ning kaasfinantseerimise suutlikkus.

Ühiselt läbiviidavad tegevused:

 • avatud taotlusvooru läbiviimine sündmuste leidmiseks;
 • koolitusprogrammi korraldamine kogukondadele sündmuste ettevalmistamiseks;
 • turundustegevused;
 • kogukonnasündmuste elluviimine.

Projekti veebileht  Avaleht - visitsouthestonia