Nordplus projekt RAISE (2014-2016)

2-aastane rahvusvaheline täiskasvanukoolituse projekt „Raising Adults‘ Cultural Awareness and Expression through Cultural Heritage" (RAISE) ehk „Täiskasvanute kultuurialase teadlikkuse ja eneseväljenduse suurendamine pärandkultuuri kaudu“.

Projekti raames õpiti tundma teiste riikide kultuuripärandit, viidi läbi kohalikke seminare, õpiti kultuuripärandit digitaliseerima ja teistele presenteerima. Projekti lõpus valmis CD „Balti- ja põhjamaade kultuuripärand“.

Projekti tegevused:

 1. projektikoosolekul Leedus 2014. aasta septembris toimus workshop „Digitaalsete lugude loomine ning IKT vahendite kasutamine kultuuripärandi digitaliseerimisel“. Toimusid õppevisiidid teemal vanad etnograafilised külad, majad, traditsiooniline käsitöö.
  Nov 2014 - veebr 2015 toimusid igas partnerriigis kohalikud tegevused: Leedus omandatud teadmiste põhjal valmistas iga partner ette digitaalse loo “Vana arhitektuur, etnograafilised külad, traditsiooniline käsitöö”.
 2. projektikoosolek toimus Lätis 2015. aasta veebruaris, kus iga partner esitles oma valminud digilugu. Toimus workshop “Rahvariided, sümbolid ja traditsioonid. Käsitöö kohandamine kaasaegse eluga“ ning arutelu „täiskasvanute ettevõtlusalaste oskuste arendamine“.
  Märts – mai 2015 toimusid igas partnerriigis kohalikud tegevused: iga partner valmistas ette digiloo teemal „Rahvariided, sümbolid ja traditsioonid. Käsitöö kohandamine kaasaegse eluga“.
 3. projektikoosolek toimus Rootsis 2015. aasta mais, kus iga partner esitles oma valminud digilugu. Toimus workshop „Rahvamuusika ja rahvatants ajalooliselt ja tänapäeval“, külastused ning seminar teemal „Muusika, muusikaliste instrumentide ja tantsu roll kultuurialase teadlikkuse tõstmisel ja eneseväljenduses“.
  Juuni – sept 2015 toimusid igas partnerriigis kohalikud tegevused: iga partner valmistas ette digiloo teemal „Muusikalised instrumendid, laulud ja tantsud”.
 4. projektikoosolekut võõrustas Piiriveere Liider Eestis oktoobris 2015, kus iga partner esitles oma valminud digilugu. Meie ülesanne oli viia partneritele läbi workshop teemal “Traditsioonilised festivalid ja toidupärand” ning toimus arutelu/kogemustevahetus teemal „Kultuuridevahelise dialoogi edendamine traditsioonide abil“.
 5. Nov 2015 – apr 2016 toimusid igas partnerriigis kohalikud tegevused: iga partner valmistas ette digiloo teemal „Traditsioonilised festivalid ja toidupärand“ ning soovitused, kuidas kultuuripärandit saaks integreerida kohalikku kogukonda nii hariduse, sotsiaalelu kui majanduse vaatevinklist. Viidi läbi kohalikud seminarid projekti tegevuste tutvustamiseks.
 6. ja ühtlaselt ka viimane projektikoosolek toimus Soomes 2016. aasta mais, kus iga partner esitles oma valminud digilugu. Toimus projekti lõpukonverents „Sarnased, kuid samas erinevad“.

Partnerite digilugudega saab tutvuda siin: www.raise-project.eu/stories

Projekti partnerid:
Leedu: Kaunases asuv piirkondlik koolituskeskus Kaunas Region Education Centre
Soome: Lõuna-Karjala täiskasvanukoolituse keskus (Adult Education Centre of South Karelia)
Läti: MTÜ Association Positive Mind
Rootsi: eraettevõttena toimiv balletikool Viksjofors ballet school
Eesti: MTÜ Piiriveere Liider

Toimunud projektikoosolekud:
15.-19.09.2014 - Kaunas Region Education Centre: Kaunas, Leedu.
22.-25.02.2015 - MTÜ Association Positive Mind: Tukums, Läti.
28.-31.05.2015 - Viksjofors ballet school: Alfta, Rootsi.
12.-15.11.2015 - MTÜ Piiriveere Liider: Põlva ja Võru maakond, Eesti.
08.-11.05.2016 - Adult Education Centre of South Karelia: Lappeenranta, Soome.

Projekti koduleht!