Peipsi Järvefestival (2019-2020)

Partnerid:
Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts

Projekti üldeesmärk: Tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel.

Peipsi Järvefestivali 08.-14.07.2019 sadamad:

08.07 Vasknarva – Peipsi Alutaguse Koostöökoda

09.07 Rannapungerja – Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

10.07 Mustvee – Jõgevamaa Koostöökoda

11.07 Varnja – Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

12.07 Emajõe-Suursoo – Tartumaa Arendusselts

13.07 Mehikoorma – Tartumaa Arendusselts

14.07 Räpina – Piiriveere Liider

Peipsi Järvefestival juuli 2020 sadamad:

11.07 Vasknarva - Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

12.07 Rannapungerja (või Lohusuu) - Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

13.07 Mustvee - Jõgevamaa Koostöökoda

14.07 Kolkja (või Varnja või Kallaste) - Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

15.07 Emajõe-Suursoo (või Luunja) - Tartumaa Arendusselts

16.07 Mehikoorma - Tartumaa Arendusselts

17.07 Räpina – Piiriveere Liider

18.07 Värska – Piiriveere Liider

Festivali programm igas sadamas:

 • laat – Peipsimaa kohalikud ettevõtjad ja aktiivsed inimesed tulevad kauplema oma toodetega (käsitöö, hoidised, toit jne);
 • kohaliku toidu pakkumine – igas sadamas on toitlustajateks Peipsimaa ettevõtjad, kes pakuvad nii kohalikku toitu kui ka joogipoolist;
 • õpitoad – kalatoidud, veeohutus, Peipsi kalade tundmine jne. Õpitubadele tehakse täiendavad projektid;
 • kultuuriprogramm – kohaliku esinejad, tuntud rahvamuusikute esinemised;
 • lõbusõidud – erinevad alused pakuvad külastajatele võimalust lõbusõiduks (Lodja retk, Diora kruiis jne).

Projekti alaeesmärgid:

 • tõsta Peipsi järve osatähtsust ja kasutamist 7 päeva vältel. Erinevate aluste kaasamine festivali saatelaevastikus;
 • luua Peipsimaale huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas;
 • tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalike traditsioone ja maitseid;
 • toetada piirkonnas turismi turdumisega ja arendamisega seotud tegevusi ja Leader projektide elluviimist.

Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad:

Projekti ja koostöö vajalikkus tuleneb vajadusest tutvustada Peipsi järve ning selle veelisi tegevusi, sh. sadamad, kalandus, purjetamine jms. Tutvustada laiemale üldsusele kohalike ettevõtjate toodangut ning teenuseid. Tutvustada kohalikku kultuuripärandit; suurendada piirkonna korduvkülastajate arvu.    
Sihtgrupid ja kasusaajad:

 • projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kohalikud vedurid;
 • projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused,  arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud;
 • kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas.

Oodatavad tulemused:

 • Peipsimaa maine turismisihina on hea;
 • kasvab külastajate teadlikus Peipsi järve kasutamise võimalustest;
 • kasvab külastajate teadlikus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning kohalikust toidukultuurist;
 • Peipsimaa on saanud tuntumaks sihtturumaades: Soome, Läti, Holland, Valgevene, Venemaa;
 • kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv;
 • kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas;
 • kasvab Peipsimaa teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste arendamisse;
 • kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Peipsi Järvefestivali korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja teenused.

Projekti veebileht: www.peipsifestival.ee

Facebook: Peipsi Järvefestival 2019

Facebook: Peipsi Järvefestival 2020

Peipsi Järvefestival 2020 videomeenutus.