Liikmeks astujale

Piiriveere Liider ootab oma liikmeskonda uusi tegijaid, kes soovivad piirkonna arendamises kaasa rääkida.

Omalt poolt pakume võimalust:

  • osaleda strateegiliste dokumentide välja töötamises (nt tegevuseesmärgid, Leader toetusmeetmed);
  • osaleda ühisüritustel (seminarid, õppereisid jms);
  • saada osa pakutavatest koolitustest;
  • arendada koostööd ja vahetada kogemusi teiste piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega.

Liikmeks vastu võtmise kord ja tingimused on sätestatud põhikirja peatükis IV.  Liikmeks astumiseks vajalikud dokumendid:

  • Liikmeks astumise avaldus;
  • Volikiri MTÜ Piiriveere Liider’iga liitumise ja esindaja nimetamise kohta.