"Viis aastat kostipäevi – retseptid ja kogemused trükifaili", Setomaa Turism MTÜ

Toetatavad tegevused:  

Kostipäevade retseptiraamatu koostamine ja trükk, projektijuhtimine.

Projekti eesmärk on tähtsustada kohalikku toorainet, tutvustada kohalikku toitu ja maaelu ning teha piirkonnale mainekujundust. 2017. aastal oli viies kostipäev, seega oli mõistlik teha vahekokkuvõte sellest, mis seni on korda saadetud. Selleks tehti projekti raames mitmeid tegevusi: a. korraldada toidu kasvatajate-tootjate, käsitööliste ning toidu tegijate kontaktkohtumine, b. koondada kostipäevadel osalenud kohvikutelt retsepe ning c. nende põhjal koostada trükifail ja seejärel raamat eesti ja inglise keeles. Et neid tegevusi teha, toimuvad kogukonnas kohtumised kostipäeva kohvikutega ja kolleegiumi arutelud.

Projekti raames seatud eesmärk sai täidetud. Raamat toetab Piiriveere Liidri ja Leader-liikumise turundust laiemalt, tutvustab piirkonda ja selle kultuuri väljaspool piirkonda.

Partnerid:
MTÜ Setomaa Turism
MTÜ Seto Käsitüü Kogo

Toetuse summa: 15 151,36 eurot

Pressiteade