"Värska Südamekodu piirdeaed ja välimööbel" Värska Südamekodu OÜ

Projekti eesmärk on ennetada ning ära hoida nakatumist läbi juhuslike kontaktide majast väljaspool viibides ning ehitada automaatväravatega paneelaed ja soetada juurde välimööblit.

Eesmärk on võimaldada kliendile turvaliselt õues olemist ja liikumist neile piisavas ning vajalikus mahus.

Värska Südamekodus paraneb üldine toimetulek viirusest tingitud olukorraga ja leevenevad kriisi tagajärjed. Parendatakse olmetingimusi, protsesside automatiseerimine toimub värava avamise lahenduse kaudu.

Toetuse summa 5 987,08 eurot