"Tsiistre Külakoja mööbel ja välisvalgustus". Tsiistre Selts MTÜ

Investeeringu sisu:
Tsiistre Külakoja mööbli soetamine ja välisvalgustuse väljaehitamine.

Investeeringu eesmärgiks on parendada olemasolevat kogukonna kasutuses olevat hoonet ja sellega piirkonna miljööväärtust ja atraktiivsust elukeskkonnana. Investeeringuga külakoja mööblisse luuakse sobiva keskkonna uuteks tegevusteks. Investeeringuga välivalgustusse parandatakse ajaloolise hoone paremat eksponeeritust ja kokkusobivust selle läheduses olevaga. Pikal sügis ja talveperioodil luuakse paremad ja turvalisemad tingimused kooskäimiseks, eriti noortele.

Toetuse summa: 6 283,44 eurot

Facebook: Tsiistre Külakoda