"Toomemäe talu kodurestorani "Maagõkõnõ" ventilatsioonisüsteemi ja terrassi seinte paigaldamine." Toomemäe OÜ

Investeeringu sisu:
Terrassi klaasseinte paigaldamine, ventilatsioonisüsteemi paigaldamine.

Projekt toetab otseselt PVL strateegia eesmärkide täitmist läbi piirkonna ettevõtluse mitmekesisuse kasvamise, kuna Toomemäe OÜ suudab peale projekti teostumist paremini ja kvaliteetsemalt pakkuda kohalikult toorainel ning tööjõul põhinevaid parendatud teenuseid hoides alal kohalikku pärandit ja kultuuri ning pakkudes kohalikule elanikkonnale uut eksklusiivset vabaajaveetmise võimalust linnaoludele vastava kvaliteediga talurestoranis ning turistidele meeldejäävat kultuurilist ning kohalikel toidutraditsioonidel põhinevat maitseelamust. Projekt panustab meed 2 eesmärkide täitmisse läbi piirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (talurestorani teenuse pakkujaid piirkonnas teisi ei ole, muud toitlustusvõimalused (ka catering) on piiratud) ning kohaliku ressursi ja potentsiaali rakendamise (menüüs pakutakse kohalikul toorainel baseeruvaid ning kultuuriliselt iseloomulike seto toite, restoran asub lisaks ka miljööväärtuslikus piirkonnas Setomaa äärealal). Samuti aitab käesoleva projekti realiseerumine parandada kohaliku elanikkonna elukvaliteeti tänu uue teenuse kättesaadavuse tekkimisele ning vabaajaveetmise võimaluse tekkimise (restoran, kus saab nii lõõgastuda, kohalikke traditsioonilisi roogasid maitsa kui ka looduskeskkonnas põnevaid kontserte nautida). Toomemäe OÜ saab tänu projektile rakendada piirkonna tööealise elanikkonna potentsiaali tööturul (catering-teenuse puhul ostetakse abimeeskonna jaoks sisse kohalikku tööjõudu; restorani teenindushooaja pikenemine võimaldab säilitada olemasolevaid töökohti ning tootlikuse suurenemisel ka uus töökohti luua).

Toetuse summa: 5 999,04 eurot

Taotleja lugu: Toomemäe talu kodurestorani lugu