"Tobrox Wood OÜ toormaterjali ja valmistoodangu lao põrandate betoneerimine" Tobrox Wood Oü

Projekti eesmärgiks on Tobrox Wood OÜ konkurentsivõime suurendamine ja arendamine tootmistingimuste parandamise läbi. Seoses planeeritava tootmise suurenemisega ei mahu ettevõtte põhitoodang, puidust kastide ja kaubaaluste tootmine, ära enam olemasolevasse ruumi. Hetkel ladustatakse valmistoodangut tootmisruumides ning toormaterjal seisab väljas.

Projekti tulemusteks on ettevõtte konkurentsivõime paranemine ja arenemine tootmistingimuste parendamise läbi. Töö lihtsustamine ja töötingimuste paranemine võimaldab tööprotsessidesse/etappidesse kaasata masinaid/tehnikat, mis omakorda lihtsustab inimese tööd. Ettevõte saab tootmist paremini korraldada ning see võimaldab tootmismahu suurenemist, mis omakorda annab juurde 1-2 töökohta.

Toetuse summa 5 940.- eurot