"Sildumiskoht Lüübnitsa külla", Lüübnitsa Külaselts MTÜ

Investeeringu sisu:  

ujuvkai ehitus ja paigaldus, ala ettevalmistamine ujuvsilla paigalduseks ja kasutuselevõtuks.

 

Lüübnitsa külaseltsi poolt ellu kutsutud projekt loob võimaluse erinevatel kultuurikollektiividel, kohaliku toitlustuse ja käsitöö pakkujatel ning laevasõite pakkuvatel firmadel seljad kokku panna ning koos ühiselt piirkonda tutvustada. Samas loob see võimaluse Setomaale reise korraldavatele ettevõtetele, Värska Sanatooriumile, Räpina sadamale, Seto Line Reisidele uue atraktiivse turismitoote välja töötamiseks.

 

Toetuse summa: 8 907,91 eurot

Taotleja lugu: Peipsile avatud Lüübnitsa küla