"Setomaa veebiteeninduse arendamine" Setomaa Turism MTÜ

Investeeringu sisu: Sotsiaalmeedia võrgustike rakendamine Setomaa turundamisel, Interaktiivse veebikaardi lisamine külastajatele mõeldud lehele, Setomaad puudutava võõrkeelse info koondamine ja levitamine, Setomaa külastajatele suunatud veebiteeninduse analüüsimine, Internetiturunduse- ja veebilehealase koolituse ja nõustamise läbiviimine, Veebis esitatavate materjalide tõlkimine, Setomaa külastajatele suunatud veebiteeninduse korrastamine, Setomaa ühistekujundus põhimõtete rakendamine veebis

Toetuse summa: 9 632,71 eurot