"Mahe ja muhe – Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso haridusasutused mahetoidule!" Setomaa Liit MTÜ

Projekti eesmärgid on suurendada projektis osalevate omavalitsuste ja lasteasutuste koostööd laste toidulaua tervislikumaks muutmisel ning suurendada maheda ja kohaliku toidutoorme osakaalu lasteasutustes, tõstes seeläbi PVL piirkonna elanike teadmisi tervislikust toitumisest ja kujundades tervislikke toitumisharjumusi, ning samaaegselt parandades ka kohalike põllumeeste ja mahetootjate konkurentsivõimet.

Projekti tegevussuunad: lasteasutuste toitlustuse korralduse uuring, piirkonna mahetootjate uuring, koolikokkade täiendkoolitused + õppereisid Eestis, õppereis Taani tutvumaks maheda koolitoitlustamise kogemusega, kohalikul toorainel põhineva retseptikogumiku koostamine, perepäevad retseptide katsetamiseks ja mahetoidu tutvustamiseks. 

Toetuse summa 19 999. 20 eurot

 

 

Partnerid:

Setomaa Liit 

Setomaa Vallavalitsus

Võru Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus