"Seto Külävüü giidide koolitusprogramm" Setomaa Turism MTÜ (2016-2019)

Eesmärgid
Ühisprojekti eesmärgiks on koolitada ja atesteerida kuni 20 Seto Külävüü giidi Setomaalt ja väljastpoolt, kes oskavad asjatundlikult tutvustada piirkonda (ajalugu, kultuur, kombed, loodus jm) ja kes tunnevad piirkonna turismivõrgustikku ning pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Tegevussuunad
Seto Külävüü giidide koolitusprogrammi põhiosa koosneb 12 tsüklist, sh 8 tsüklit loenguid ja ringsõite, 2 tsüklit iseseisvat praktikat ja tööd ning 2 tsüklit atesteerimist.

Partnerid
MTÜ Setomaa Turism
MTÜ Setomaa Valdade Liit